ป่าอนุรักษ์บ้านโปง

Posted by

ป่าอนุรักษ์บ้านโปง บ้านโปงเป็นชุมชนชาวไทยใหญ่ ที่มีการรักษาป่ามาตั้งแต่เมื่อตั้งหมู่บ้านในปี 2441 แต่การลักลอบตัดไม้ของกลุ่มทุนในอดีต ทำให้ป่าเสื่อมโทรมและลำห้วยแห้งแล้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่นี้เมื่อปี 2521 ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำและแหล่งน้ำในพื้นที่รอบบ้านโปง และเสด็จมาทอดพระเนตรติดตามผลอีกสองครั้ง

การดำเนินตามแนวพระราชดำริของชาวบ้านโปง ช่วยพลิกแผ่นดินที่เคยกันดารที่สุดในอำเภอสันทราย ให้กลายเป็น “แผ่นดินทอง” เป็นป่าชุมชนและห้องเรียนธรรมชาติผืนใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่มากที่สุด

บ้านโปงตั้งอยู่ที่อำเภอสันทราย เชียงใหม่ ลัดเลาะไปทางด้านหลังของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีก 4 กิโลเมตร จะพบชุมชนบ้านโปง แหล่งท่องเที่ยวใกล้ตัวเมืองที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางความเจริญ

ภายในชุมชนมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย
วัดดอยแท่นพระผาหลวง, ป่าอนุรักษ์บ้านโปง ป่าอนุรักษ์บ้านโปงเป็นป่าที่มีความเป็นมาโดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ซึ่งปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้ เมื่อปี 2535 เพื่อการศึกษาและพัฒนาป่าไม้บ้านโปง ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯผืนป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายท้องที่ตำบลหนองหาร และตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 3,686 ไร่ อ่านต่อ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *