ภูพานน้อย

Posted by

ภูพานน้อย เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพานที่ทอดตัวจากทิศตะวันออก อำเภอเมืองหนองบัวลำภูไปทางทิศใต้ที่ ภูเก้า อำเภอโนนสัง มีพื้นที่ 35,000 ไร่ อยู่บนเทือกเขาสูงชัน สามารถมองเห็นตัวเมืองหนองบัวลำภูเบื้องล่าง เนื่องจากอยู่ห่างตัวเมืองเพียงแค่ 6 กิโลเมตร

เรียกได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนแห่งใหม่ของเมืองหนองบัวลำภู บนภูเป็นป่าธรรมชาติร่มรื่นกอปรด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีสมุนไพรขึ้นเองตามธรรมชาติมีความหลากหลายทางชีวภาพ อากาศเย็นสบายแวดล้อมด้วยธรรมชาติ รถขึ้นถึง ผู้คนนิยมไปกางเต็นท์พักแรมกลางคืน พื้นที่เปิดให้บริการด้านการท่องเที่ยว ประมาณ 679 ไร่

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูพานน้อย ตั้งอยู่บนภูพาน บ้านภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู 6 กม. เป็นพื้นที่ป่าโซนซี ซึ่งเป็นพื้นที่ตกสำรวจยังไม่กำหนดเขตอุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าเป็นป่าเต็งรัง

อยู่ในความดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มีเนื้อที่ทั้งหมด 35,000 ไร่ ได้ทำการพัฒนาและสำรวจครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2548 โดย คณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลำภู ต่อมานายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู สมัยนั้น ได้อนุมัติงบประมาณในการพัฒนาทั้งสิ้น 27 ล้านบาท เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย

โดยได้ก่อสร้างถนนลาดยาว ก่อสร้างอาคารที่ประชุม ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการ ก่อสร้างห้องน้ำ ก่อสร้างเส้นทางเดิน แค้มป์ไฟ ตลอดจนภูมิทัศน์ ฯลฯ ในแหล่งท่องเที่ยว ด้วยงบประมาณของจังหวัด

จากผลการดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว ภูพานน้อยจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ และเป็นสถานที่ฝึกอบรม สัมมนา นำมาซึ่งรายได้ของจังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วยสภาพความเจริญเติบโต และสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ ปี พ.ศ. 2549 นายไพรัช สกลพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2549 – ต้นปี 2550 ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู อ่านต่อ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *