วัดนาควารี

Posted by

วัดนาควารี มีอายุไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมทีประชาชนจะเรียกว่า “วัดหูล่อง” มีประวัติมาว่า ทางเขตวัดทางด้านทิศใต้มีบางอยู่บางหนึ่ง ปากบางกว้างประมาณ 10 วา ยาว 75 เส้น ปัจจุบันตื้นเขินไปหมด มาสมัยพระยายมราช (บั้น สุขุม) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ได้ขุดคลองลัดจากปากเนตร ผ่านเนื้อที่วัดสู่แม่น้ำปากพนัง หลังจากเปิดคลองนี้ (คลองสุขุม) แล้ว วัดหูล่องก็ได้เปลี่ยนเป็น “วัดนาควารี”

วัดนาควารีสร้างขึ้นเมื่อไรครั้งไหน หาหลักฐานแน่ชัดไม่ได้ แต่พอจะประมวลได้ว่าวัดนี้มีอายุมาไม่น้อยกว่า 200 ปี เดิมทีประชาชนจะเรียกว่า “วัดหูล่อง” มีประวัติมาว่า ทางเขตวัดทางด้านทิศใต้มีบางอยู่บางหนึ่ง ปากบางกว้างประมาณ 10 วา ยาว 75 เส้น

ปัจจุบันตื้นเขินไปหมด มาสมัยพระยายมราช (บั้น สุขุม) เป็นสมุหเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช ได้ขุดคลองลัดจากปากเนตร ผ่านเนื้อที่วัดสู่แม่น้ำปากพนัง หลังจากเปิดคลองนี้ (คลองสุขุม) แล้ว วัดหูล่องก็ได้เปลี่ยนเป็น “วัดนาควารี” วัดนี้มีพระภิกษุสามเณรมาตลอดไม่เคยเป็นวัดร้าง ราว พ.ศ. 2438 เจ้าอาวาสชื่อ พระภิกษุเพชร เมื่อพระภิกษุเพชรมรณะภาพ เจ้าอาวาสถัดมาคือ พระครูอรรถธรรมรส

ต่อมาได้บูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถและวิหารขึ้น และได้ตั้งสำนักสอนบาลีมูลกัจจายน์ อย่างแบบโบราณขึ้น มีพระภิกษุสามเณรเล่าเรียนกันมาก เมื่อพระครูอรรถธรรมรส มรณะภาพ พระครูไล้ โฆสโน พระภิกษุอาวุโสในวัดรับช่วงตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อ ได้ก่อสร้างกุฎิ 1 หลัง ทางด้านการศึกษาก็ได้จัดตั้งสำนักสอนกุลบุตรกุลธิดาขึ้น อ่านต่อ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *