วัดสวนหลวงค้างคาว

Posted by

วัดสวนหลวงค้างคาว แต่เดิมอยู่ในเขตนิวาสสถานของสมเด็จพระเพทราชา(ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๓๑ – ๒๒๔๖) พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ ๒๘ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีแนวคลองฉะไกรน้อยไหลผ่านหน้าวัด

โดยอยู่ใกล้กับวัดสิงหาราม และวัดบรมพุทธาราม (วัดกระเบื้องเคลือบ) ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานว่าใครสร้างหรือสร้างขึ้นเมื่อใด ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขามีข้อความกล่าวไว้ว่า ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้า ท้ายสระ (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. ๒๒๕๑ – ๒๒๗๕) พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ ๓๐ แห่งกรุงศรีอยุธยา

นักเสด็จพระธรรมราชาวังกระดาน เจ้าเมืองกัมพูชา วิวาทกับนักแก้วฟ้าจอก จนถึงกับทำสงครามกัน นักแก้วฟ้าจอกไปขอทัพญวนมาช่วย นักเสด็จพระธรรมราชาสู้ไม่ได้หนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ทรงโปรดพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค และให้ตั้งบ้านเรือนอยู่แถบใกล้วัดค้างคาว อ่านต่อ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *