วัดสันทรายมูล

Posted by

วัดสันทรายมูล เมื่อแรกตั้ง วัดสันทรายมูลมีชื่อว่า “วัดน่อย (น้อย)” แต่เนื่องจากที่ตั้งเดิมถูกน้ำท่วมทุกปีและอยู่ไกลหมู่บ้านไม่สะดวกในการไปทำบุญ ราวปี พ.ศ.๒๓๗๐

ชาวบ้านจึงย้ายวัดมาตั้งใหม่ในที่ตั้งปัจจุบันและให้ชื่อใหม่ว่า “วัดแสนเมืองมูล” เพราะมีนายแสนและนายเมืองมูลเป็นผู้สร้าง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อตามหมู่บ้านเป็น “วัดสันทรายมูล”

อย่างไรก็ตาม ในเอกสารสำรวจวัดของเมืองเชียงใหม่เมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๐๐ พบแต่ชื่อ “วัดสันทราย” โดยไม่มีคำว่า “มูล” จึงสันนิษฐานว่าคำท้ายชื่อนี้คงเรียกตามนามหลวงปู่พระครูมงคลคุณาทร (ศรีมูล สิริจนฺโท)

หลวงปู่ที่เป็นที่เคารพนับถือของวัดนี้ จากที่เรียกกันว่า “วัดสันทราย ครูบาศรีมูล” จึงกลายเป็น “วัดสันทรายมูล” มาจนทุกวันนี้
วัดสันทรายมูลได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๒ และได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในอำเภอสันทราย เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘

หลังพระประธานเขียนลายปิดทองล่องชาดเป็นรูปต้นโพธิ์และเทวดา ผนังที่ขนาบข้างพระประธานเขียนพุทธประวัติตอนประสูติและปรินิพพาน
ฝั่งประตูทางเข้าเขียนพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส์ไว้เหนือประตู ส่วนผนังข้างประตูเขียนตอนนางสุชาดาถวายข้าวมธุปายาสไว้ด้านขวาพระและตอนปฐมเทศนาไว้ด้านซ้ายพระ อ่านต่อ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *