เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

Posted by

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ มีลักษณะคล้ายรูปลิ่มวางตัวไปตามแนวเหนือ – ใต้ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน และประกอบด้วยที่ราบระหว่างหุบเขา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ “เขาหัวโลน” สูงประมาณ 1,170 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย คือ ห้วยสะด่อง ห้วนแม่ละมุ่น ห้วยแม่ปลาสร้อย ห้วยยากากี่
ยอดเขาที่สูงรองลงมาคือ “เขาสูง” มีความสูงจากระดับนำทะเลปานกลางประมาณ 1,149 เมตร ในพื้นที่ตอนเหนือของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระเป็นแหล่งต้นน้ำของห้วย อีซู ห้วยน้ำขาว ห้วยกระพร้อย และห้วยแม่ละมุ่น

ในอดีตที่ผ่านมาป่า “ทุ่งสลักพระ” จังหวัดกาญจนบุรี เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม พรานป่าสมัยดั้งเดิม เช่น น้อย อินทนนท์ นพ.บุญส่ง เลขะกุล จะรู้จักป่าสลักพระได้เป็นอย่างดี ในบทประพันธ์มีเรื่องเกี่ยวกับการออกป่าล่าสัตว์ เกือบจะทุกเรื่องจะกล่าวขวัญถึงป่าสลักพระ มีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่อยู่ในเชิงเขาล้อมรอบ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าและต้นไม้ที่ออกผล เป็นอาหารของสัตว์ป่าอยู่มากมาย เช่น มะขามป้อมไทย มะกอก สมอ ฯลฯ และยังมีโป่งดินเค็มจำนวนมากกว่า 100 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งแร่ธาตุของสัตว์ป่า ทุ่งสลักพระมีพื้นที่ประมาณ 20,000 – 23,000 ไร่ และยังมีทางติดต่อกับทุ่งหญ้ากว้างอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ เรียกว่า “ทุ่งนามอญ” ซึ่งสัตว์ป่าสามารถหนีภัยข้ามไปมาได้ในป่าทุ่งสลักพระ ยังมีลำห้วยสำคัญไหลผ่านและมีน้ำตลอดปี คือ “ห้วยสะด่อง” หรือ “ห้วยสลักพระ” ซึ่งสัตว์ป่าได้อาศัยกิน
นอกจากนั้นบริเวณเขตติดต่อทุ่งสลักพระกับทุ่งนามอญ ยังมีน้ำตกสูงชันและสวยงาม ด้วยสภาพความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าในป่าทุ่งสลักพระ ทำให้ถูกรบกวนจากพรานอาชีพและพรานสมัครเล่นมาเป็นเวลาช้านาน สัตว์ป่าซึ่งแต่เดิมมีอยู่มากมายเกือบจะไม่มีให้พบเห็น
ต่อมาทางราชการได้จัดตั้งขึ้นเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2508 มีเนื้อที่ประมาณ 936 ตารางกิโลเมตร หรือ 602,000 ไร่ นับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2515 ได้มีการเพิกถอนบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการให้ประทานบัตรทำเหมืองแร่ เหลือเนื้อที่ประมาณ 936.20 ตารางกิโลเมตร หรือ 585,125 ไร่
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2520 ได้เพิกถอนบางส่วนเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างเขื่อนศรีนครินทร์และใช้เป็นที่สำหรับอพยพราษฎรจากบริเวณน้ำท่วม เหลือเนื้อที่ประมาณ 536,594 ไร่ หรือ 858.55 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระตั้งอยู่ในตำบลวังด้ง ตำบลช่องสะเดา ตำบลหนองรี ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย ตำบลท่ากระดาน ตำบลหนองเป็ด ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ และอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศเหนือ จดอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ จดพื้นที่ของราษฎร อำเภอเมือง จังหวัดกายจนบุรี
ทิศตะวันออก จดพื้นที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการทหาร อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก จดแม่น้ำแควใหญ่ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
อ่านต่อ

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *